Nevrotik Ne Demek?

Nevrotik kişilik bozukluğu, kişiliğin normal davranışlardan şaşarak, endişe, korku, takıntılar ve obsesif düşüncelerle belirlendiği bir durumdur. Bu durum, kişinin hayatını olumsuz etkileyebilir.

Nevrotik kişilik bozukluğu, psikiyatrik rahatsızlıklar içinde en sık rastlananlardan biridir ve cinsiyet, yaş, ırk veya sosyal sınıf fark etmeksizin herkesi etkileyebilir. Bu kişilerde genellikle başa çıkma mekanizmaları diğer insanlara göre daha zayıftır.

Nevrotik kişilik bozukluğunun belirtileri arasında mükemmeliyetçilik, kontrol etmeme korkusu, takıntılar, endişe, panik atak, depresyon, fiziksel semptomlar ve sosyal çekingenlik yer alabilir. Tedavisi için çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

Nevrotik Kişilik Bozukluğu Nedir?

Nevrotik kişilik bozukluğu, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarında sürekli ve geniş kapsamlı bir sıkıntıya yol açan bir tür kişilik bozukluğudur. Bu bozuklukta, kişinin kendine güveni ve kendine saygısı genellikle düşüktür. Ayrıca, kontrolsüz kaygı, mükemmeliyetçilik ve düzenlilik gibi belirtiler de yaygındır.

Nevrotik kişilik bozukluğu olan kişiler diğer insanlarla olan ilişkilerinde de problemler yaşayabilirler. Zaman zaman sosyal ilişkilerde veya iş hayatında uyum sağlamakta zorlanabilirler. Bu nedenle, nevrotik kişilik bozukluğu olanların erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi önemlidir.

Nevrotik Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Nevrotik kişilik bozukluğu belirtileri bir kişiden diğerine değişebilir. Çoğu kişide, bu bozukluğun belirtileri şunları içerir:

 • Yoğun kaygı ve endişe hissetmek
 • Obsesif düşünceler ve davranışlar
 • Kendinden şüphe duyma ve güvensizlik
 • Perdelenmiş bir benlik duygusu
 • Bir şeyin yanlış olacağına dair sürekli kaygı duyma
 • Sosyal izolasyon
 • Psikosomatik semptomlar, yani fiziksel belirtiler (örneğin; baş ağrısı, mide bulantısı, vb.)

Nevrotik kişilik bozukluğu, genellikle kişinin erken çocukluk döneminde yaşadığı travmaların sonucu olarak gelişir. Bu travmalar arasında aile içi şiddet, istismar, ya da başka bir türü kötü muamele sayılabilir.

Ortaya çıkan belirtiler nedeniyle, birçok insan nevrotik kişilik bozukluğu olan kişilerin toplumdan çekildiğini düşünür. Ancak, doğru tedavi yöntemleri ile bu durumun yanlış olduğu kanıtlanmıştır.

Olumlu Özellikleri Negatif Algılama

Olumlu özellikleri negatif algılama, nevrotik kişilik bozukluğu olan kişilerin sahip olduğu bir özelliktir. Bu kişiler, olaylar karşısında olumlu düşünceleri değil, olumsuz düşünceleri öne çıkarırlar. Kendilerine ve çevrelerindeki kişilere yönelik düşüncelerinde de benzer bir eğilim görülür. Bu nedenle, nevrotik kişilik bozukluğuna sahip olan kişilerin psikolojik açıdan zor bir süreç geçirdiği söylenebilir.

Bu kişiler, genellikle aşırı endişeli, kaygılı ve obsesif olma eğilimindedirler. Kendileri ve çevrelerindeki kişilerle ilgili beklentileri oldukça yüksektir ve bu nedenle sık sık hayal kırıklığına uğrarlar. Olumsuz düşünceleri, değerlendirmeleri ve yargıları, olumlu olanları gölgede bırakır ve bu durum hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından olumsuz etkilere yol açabilir.

Bununla birlikte, nevrotik kişilik bozukluğuna sahip olan kişilerin negatif algılama özelliklerinde bazı olumlu yönler de bulunmaktadır. Bu kişiler, analitik düşünme, hassas olma ve ayrıntılara dikkat etme konularında oldukça başarılıdırlar. Kişisel gelişime ilgi duyarlar ve yaratıcı düşünme becerileri de oldukça gelişkindir.

Bu nedenle, nevrotik kişilik bozukluğuna sahip olan kişilerin olumsuz düşünceleri ile baş etmek, olumlu yanlarını ön plana çıkarmak ve bu özelliklerini geliştirmek için terapi ve benzeri destekleyici yöntemlerden faydalanmaları önerilmektedir. Böylece, hem psikolojik sağlıkları hem de hayatları üzerinde olumlu etkiler yaratabilirler.

Güven Eksikliği

Nevrotik kişilik bozukluğu olan kişilerde güvensizlik ve şüphe duyguları sıkça görülebilir. Bunun nedeni geçmişte yaşanan olumsuz deneyimler veya yetersiz toplumsal destektir. Güven eksikliği belirtileri arasında, sürekli endişe duyma, insanların motive edici sözleri veya hareketleri hakkında şüphelenme, etrafındaki insanların kendisine karşı kötü niyetli olduğu düşüncesi yer alabilir. Ayrıca, ilişkilerde sürekli olarak endişe duyma ve güven eksikliği nedeniyle yakın ilişkilerden kaçınma gibi davranışlar da güven eksikliğinin bir göstergesi olarak kabul edilir.

Nevrotik Kişilik Bozukluğu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Nevrotik kişilik bozukluğu tedavisinde kullanılan yöntemler, psikoterapi ve ilaç tedavisi olarak bilinir. Psikoterapi, bireysel veya grup seansları şeklinde uygulanır ve kişinin duygu ve düşüncelerini kontrol etmesini öğretir. İlaç tedavisi, antidepresan veya anksiyolitik ilaç kullanımını içerir; ancak, bu tedaviler sadece semptomları hafifletmeye yardımcı olur ve altta yatan nedenleri ortadan kaldırmaz. Bazı sağlık uzmanları, diğer komorbid durumlarla birlikte tedaviyi önerir.

 • Psikoterapi: Bireysel veya grup seansları şeklinde uygulanır ve kişinin duygu ve düşüncelerini kontrol etmesini öğretir.
 • İlaç tedavisi: Antidepresan veya anksiyolitik ilaç kullanımını içerir; ancak, bu tedaviler sadece semptomları hafifletmeye yardımcı olur ve altta yatan nedenleri ortadan kaldırmaz.
 • Komorbid durumların tedavisi: Bazı sağlık uzmanları, diğer komorbid durumlarla birlikte tedaviyi önerir.

Tedavi planı, kişinin semptomlarına, yaşına, sağlık durumuna ve diğer faktörlere göre belirlenir. Genellikle tedavi, bir uzman tarafından yönlendirilir ve yakın takip gerektirir. Özellikle psikoterapide, kişinin terapiste veya terapiye bağlılığı tedavinin başarısını belirleyebilir.

Psikoterapi

Psikoterapi, nevrotik kişilik bozukluğu tedavisinde kullanılan en yaygın terapi yöntemidir. Bu terapi, hastanın düşünce, duygu ve davranışlarını analiz edip, daha olumlu bir yaşam tarzı oluşturmasına yardımcı olur. Psikoterapi, birçok farklı yaklaşımla yapılabilir. Bunlar arasında bilişsel davranışçı terapi, psikanaliz, Gestalt terapi, insan merkezli terapi ve davranışçı terapi bulunur.

 • Bilişsel davranışçı terapi: Hastanın düşünce kalıplarını değiştirerek, daha olumlu düşünceler geliştirmesine ve sağlıklı davranışlar sergilemesine yardımcı olur.
 • Psikanaliz: Kişinin bilinçaltının incelenmesi yoluyla, psikolojik sorunların kök nedenlerini bulmaya çalışır.
 • Gestalt terapi: Kişinin kendisini ve çevresini bütün olarak değerlendirerek, daha özgür bir kişilik geliştirmesine yardımcı olur.
 • İnsan merkezli terapi: Kişinin kendisiyle barışık olmasına ve kendi içselliğini keşfetmesine yardımcı olur.
 • Davranışçı terapi: Kişinin zararlı davranış kalıplarını değiştirerek, daha sağlıklı davranışlar sergilemesine destek olur.

Psikoterapi, nevrotik kişilik bozukluğu olan kişilerde oldukça etkili bir tedavi yöntemi olmasına rağmen, terapi süreci uzun ve zorlu olabilir. Tedavi, hastanın isteği ve terapistin yönlendirmelerine göre düzenlenir.

İlaç Tedavisi

Nevrotik kişilik bozukluğu tedavisinde, antidepresanlar, anksiyolitikler ve antipsikotikler gibi bir dizi ilaç kullanılabilir. Bu ilaçların yapılan çalışmalara göre güvenli ve etkili olabileceği düşünülmektedir. Ancak, ilaç tedavisi yalnız başına yeterli değildir ve psikoterapi ile birlikte kullanılması önerilmektedir.

Antidepresanlar, depresyon, kaygı ve aşırı obsesif düşünceler gibi nevrotik kişilik bozukluğunun semptomlarını tedavi etmek için kullanılabilir. Anksiyolitikler ise aşırı kaygı ve panik atakları tedavi etmek için tercih edilir. Antipsikotikler ise zihinsel durum bozukluklarına yardımcı olabilir. Ancak bu ilaçların bir dizi yan etkisi olabileceği ve herkes için uygun olmadığı unutulmamalıdır.

İlaç tedavisi seçeneğinin kullanımı her zaman profesyonel bir doktor tarafından kapsamlı bir fiziksel ve psikolojik tarama sonrasında değerlendirilmelidir. Dozaj ve kullanım süresi de hekim tarafından belirlenmelidir. İlaç tedavisinde, özellikle uzun süreli kullanımlarda, düzenli tıbbi gözetim gereklidir.

Nevrotik Kişilik Bozukluğu ile Yaşamak Nasıl Olur?

Nevrotik kişilik bozukluğu olan kişilerin hayata bakış açısı genellikle olumsuzdur. Kendilerini sürekli olarak eleştirirler ve işlerin kötü gideceği yönünde endişe duyarlar. Kendilerini ifade etmekte zorlanırlar ve bu nedenle sosyal ilişkilerinde sorun yaşayabilirler. Ayrıca, sürekli olarak mükemmeliyetçilik arayışı içerisinde oldukları için tatmin edici bir hayat yaşayamazlar.

Nevrotik kişilik bozukluğu olan kişilerin yaşam tarzları da genellikle düzensizdir. Uyku düzenleri bozuk olabilir ve düzensiz beslenme alışkanlıkları edinilebilir. Kendilerini sürekli olarak yorgun ve stresli hissederler. Bu nedenle, fiziksel sağlık sorunları da olabilir.

Aile ve arkadaş ilişkilerinde de zorluklar yaşanabilir. Kendilerini ifade etmede zorlandıkları için iletişim kurmakta güçlük çekebilirler. Bu nedenle, sosyal ilişkilerinde sıkıntılar oluşabilir. İş hayatında da sorunlar yaşanabilir. Mükemmeliyetçilik arayışı iş hayatını olumsuz etkileyebilir ve iş yerinde stres nedeniyle sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Nevrotik kişilik bozukluğu olan kişiler, tedavi ve terapi desteği ile bu sorunları aşabilirler. Düzenli olarak psikoterapi almaları, ilaç tedavisi veya birçok farklı terapi yöntemleri yardımcı olabilir. Bu sayede hayata daha olumlu bakabilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilirler.

Aile ve Arkadaşlar

Nevrotik kişilik bozukluğu olan kişiler ilişkilerinde zorluklarla karşılaşabilirler. Sıkıntı ve kaygıları nedeniyle, yakın arkadaşları veya aile üyeleri tarafından sıklıkla anlaşılamazlar.

Güvensizlikleri nedeniyle, ilişkilerinde sıklıkla hoşnutsuzluk hissi duyabilirler. Arkadaşları veya aile üyeleri, davranışlarının nedenini anlayamayarak, kişinin kişiliğine yanlış yargılar veya değerlendirmeler yapabilirler.

 • Bu nedenle, nevrotik kişilik bozukluğu olan bir kişi, aile ve arkadaşları ile açıkça konuşarak, kaygılarını ve sıkıntılarını açıkça ifade etmeleri önemlidir.
 • Ayrıca, yapıcı geribildirimler alarak, ilişkilerindeki güven ve anlayışı artırabilirler.
 • Nevrotik kişilik bozukluğu olan kişiler, aileleri ile aralarında daha iyi bir iletişim kurabilmek için, terapiye katılabilirler.

İş Hayatı

Nevrotik kişilik bozukluğu olan kişiler, iş hayatında da zorluklarla karşılaşabilirler. Başkalarıyla ilişki kurmakta güçlük çeken, kendine güveni olmayan ve sürekli endişeli olan bu kişiler, iş arkadaşlarına ve üstlerine karşı uyumlu davranmakta zorlanabilirler. Ayrıca, işlerini tamamlama konusunda kararsız davranabilirler ve bu da performanslarını olumsuz etkiler.

Nevrotik kişilik bozukluğu olan kişiler, bu sorunlarla başa çıkmak için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Kendilerini işlerine adayarak, hedeflerine odaklanarak ve düzenli olarak iletişim kurarak, diğer iş arkadaşları tarafından da takdir edilebilirler. Ayrıca, psikoterapi veya ilaç tedavisi gibi tedavi yöntemleri de bu konuda yardımcı olabilir.

 • İş arkadaşlarıyla uyumlu çalışmaya çalışın.
 • İşinize odaklanın ve hedeflerinizi belirleyin.
 • İletişim kurmakta zorlanıyorsanız, bir danışmanlık merkezinden destek alın.

İş hayatında nevrotik kişilik bozukluğu olan kişilerin karşılaştıkları zorlukları anlayan bir çalışma ortamı, bu kişilerin işlerinde daha rahat ve başarılı olmalarına yardımcı olabilir.

Yorum yapın